Bewonersbrief Bossche Hoeve


Op maandag 3 juli jl. heeft stichting de Bossche Hoeve ons laten weten te stoppen met de kinderboerderij. De stichting heeft de sleutels bij de gemeente ingeleverd. Wij willen  graag informeren over de achtergrond.

Bij eerdere controles zijn door de gemeente overtredingen geconstateerd. De gemeente heeft stichting De Bossche Hoeve meermalen aangegeven dat deze overtredingen hersteld moeten worden. We hebben De Bossche Hoeve daarbij een termijn gesteld die op 6 juli jl. zou verlopen. Kennelijk heeft de stichting deze datum niet afgewacht en heeft zelf zijn conclusies getrokken. Het is ons bekend dat de stichting in de afgelopen weken dieren heeft verwijderd en veel spullen van de kinderboerderij heeft weggenomen.

Hoe nu verder?
Onze eerste zorg gaat uit naar de dieren. We hebben melding gemaakt bij de politie en de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn over de dieren die van de kinderboerderij verwijderd zijn. Daarnaast willen wedat de kinderboerderij in goede staat wordt overgedragen. Daartoe onderzoeken we ook stappen om eventuele schades en kosten van herstel op de stichting te verhalen. 

Invulling kinderboerderij 
De kinderboerderij is een belangrijke voorziening voor de buurt. Na de zomer gaan we graag met de buurt in gesprek over de toekomstige bestemming van de kinderboerderij, mogelijk in een andere en kleinere vorm. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een bewonersavond waarop we met elkaar in gesprek gaan over een nieuwe invulling. Natuurlijk betrekken we ook de wijkraad en scholen bij dit proces.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met de heer L. Ottens, beheerregisseur van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp: ‘kinderboerderij De Bossche Hoeve’.

Met vriendelijke groet,
Het waarnemend hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte,

Ir. J.T.T.R. Prinsen


Terug
jul 6, 2023 Categorie: Berichten gemeente Ingezonden door: wijkraad