Ingezonden brief

De ,,Bossche Veldjes'' 

Binnenkort zullen de omwonenden van de ,,Bossche Veldjes'' van de gemeente te horen krijgen hoe de plannen voor de herinrichting er uit gaan zien.

Ondanks het feit dat maar liefst 75% van de buurtbewoners via de gehouden enquête heeft aangegeven het gebied ongemoeid te willen laten, gaat de gemeente helaas gewoon door met het maken van plannen op dit archeologisch monument.

Vanwege de bijzondere terpen en de archeologische voorwerpen in de bodem zijn activiteiten niet gewenst. De status archeologisch monument brengt vele beperkingen met zich mee, en iedere verandering is dan ook vergunning-vereiste.

Dat er in dit gebied vele diersoorten zijn gehuisvest is niet zo verwonderlijk, het ligt immers pal naast de Moerputten.

Dhr. Brummer is inventarisator voor Staatsbosbeheer, en heeft de ,,Bossche Veldjes'' geinventariseert. Het blijkt dat er vele verschillende vlinders en bijzondere vogels zitten,maar ook o.a. vleermuizen,de beschermde hermelijn en egel zijn aanwezig.

Heel bijzonder is de uiterst zeldzame Kamsalamander (zie foto's)

 

Bewoners maken zich zorgen dat door de plannen, deze zeldzame dieren verjaagt worden en hun leefomgeving verloren gaat. Vandaar dat al de eerste bewoner bij de gemeente een klacht heeft ingediend tegen de plannen voor herinrichting.


Terug
aug 3, 2023 Categorie: Algemeen Ingezonden door: wijkraad