De Wijkraad West bestaat uit de volgende personen:

 

Fenna Hornman (plv voorzitter)
Wim Hartman (penningmeester)
Geerte van Hoek (secretaris)
Ronald Hoogenboom
Perry van de Donk
Gerrie van Lieshout

 

 

 Wat is een wijkraad?Wijkraden zijn door de gemeente erkende, onafhankelijke verenigingen of stichtingen die opkomen voor de belangen van hun wijk. De wijkraden worden gevormd door (vrijwillige) wijkbewoners. Een belangrijke taak van wijkraden is het geven van advies en informatie aan de gemeente over allerlei zaken die zich op het gebied van wonen, leefbaarheid en veiligheid in hun wijk afspelen.

Daarvoor hebben de wijkraden contact met bewoners, verenigingen en andere organisaties en instellingen. De signalen die zij daarbij opvangen nemen zij mee in hun contacten, verzoeken en adviezen aan de gemeente. In veel gevallen gebeurt dat rechtstreeks met de ambtelijke organisatie.

Jaarlijks dient een wijkraad verantwoording af te leggen over de van de gemeente ontvangen subsidiegelden en geeft daarbij uitgebreid verslag van de in dát jaar uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden.